en ru fi de
Esileht > Eesti Rukkitee

Eesti Rukkitee

Eesti Rukkitee on rahvuslik koostöövõrgustik,
mille eesmärk on aidata kaasa:
• ajaloolise ja kultuurilise pärandi hoidmisele ja
väärtustamisele;
• rahvatraditsioonide säilitamisele ja elavdamisele;
• talirukki tootmise ja kasutamise suurendamisele;
• sordiaretuse, sordikatsetuse ja seemnekasvatuse
edendamisele;
• toiduohutuse ja tarbijakaitse parandamisele;
• rukkileiva väärtuste populariseerimisele;
• bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele;
• looduse keskkonnasäästlikule kasutamisele;
• rukki tootearendusele erinevates kasutusvaldkondades;
• rahvusvahelise koostöö korraldamisele.


The Estonian Rye Route - a national network, which
shall contribute to:
• safeguarding of a national cultural and historical heritage;
• further increase of cultivation and utilisation of rye;
• extension of rye exploitation;
• promotion of plant breeding and seed production;
• preservation of plant genetic resources;
• improvement of food safety and consumer protection;
• protection of biodiversity;
• development of an international cooperative network
"More Attention to Rye".

 

Eesti Rukkitee keskus asub Eesti Põllumajandusmuuseumis.

Aadress: Pargi 4, Ülenurme vald, 61714 Tartumaa
E-mail: epm@epm.ee

Keskusel on järgnevad peamised funktsioonid:

- Rukkitee rahvusliku koostöövõrgustiku ürituste korraldamine;

- teabevahetuse korraldamine Eestis ja suhtlemises välispartneritega;

- Rukkitee asutuste tegevuse kajastamine meedias.

 

 

Eesti Rukkitee / Estonian Rye Route

(File 1242.4 KB) Ryeroute_est.pdf