Eesti Rukkitee

 

Eesti Rukkitee "Enam tähelepanu rukkile"

on rahvuslik koostöövõrgustik, mille eesmärk on aidata kaasa:
• ajaloolise ja kultuurilise pärandi hoidmisele ja väärtustamisele;
• rahvatraditsioonide säilitamisele ja elavdamisele;
• talirukki tootmise ja kasutamise suurendamisele;
• sordiaretuse, sordikatsetuse ja seemnekasvatuse edendamisele;
• toiduohutuse ja tarbijakaitse parandamisele;
• rukkileiva väärtuste populariseerimisele;
• bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele;
• looduse keskkonnasäästlikule kasutamisele;
• rukki tootearendusele erinevates kasutusvaldkondades,

Eesti Rukkitee tegevuse raames korraldame rahvusliku koostöövõrgustiku üritusi, teabevahetust Eestis ning mitmekülgset suhtlust välispartneritega.

Kajastame Rukkitee asutuste tegevust meedias.

 

The Estonian Rye Route "More attention to Rye"  is a national network, which
shall contribute to:
• safeguarding of a national cultural and historical heritage;
• further increase of cultivation and utilisation of rye;
• extension of rye exploitation;
• promotion of plant breeding and seed production;
• preservation of plant genetic resources;
• improvement of food safety and consumer protection;
• protection of biodiversity;
• development of an international cooperative network
"More Attention to Rye".