en ru fi de
Esileht > P√Ķhikiri

P√Ķhikiri

 

Eesti Rukki Seltsi p√Ķhikiri

 

√úLDS√ĄTTED

 

1.¬†Mittetulundus√ľhing nimega Eesti Rukki Selts (edaspidi Selts), (inglise keeles: Non-profit organisation Estonian Rye Society), on f√ľ√ľsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik √ľhendus, mis √ľhendab aktiivseid isikuid, et saavutada Eesti elanikkonna toetus kodumaise rukki kasvatamisele ning sellest valmistatud leiva igap√§evasele kasutamisele meie toidus.


2. Selts on kasumit mittetaotlev organisatsioon ja on asutatud 24. märtsil 2000. aastal.

 

3.¬†Selts on era√Ķiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja arveldusarve pangas, samuti oma s√ľmboolika.

 

4. Seltsi asukohaks on Väike-Kaar 33, 50406 Tartu.

 

5.¬†Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja k√§esolevast p√Ķhikirjast.

 

 

SELTSI EESM√ĄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

 

6. Eesmärkideks on:
6.1.¬†aktiivsete isikute √ľhendamine, et saavutada Eesti elanikkonna toetus kodumaise rukki laialdasele kasvatamisele ning sellest valmistatud leiva igap√§evasele kasutamisele meie toidus;
6.2. kodumaise rukki ja rukkisaaduste propageerimine ning sellealase informatsiooni vahetamine;
6.3.¬†v√Ķimaluste andmine oma liikmetele informatsiooni vahetamiseks ja vastavaks koolituseks.

 

7. Eesmärkide saavutamiseks Selts:
7.1. taotleb nii majanduslike kui tervislike ja rahvuslike eesmärkide saavutamist rukki kasvatamisel, rukkileiva tarbimisel ning inimestes vastava hoiaku kujundamist;
7.2.¬†korraldab oma liikmeskonda √ľhendavaid erialaseid ja seltskondlikke √ľritusi;
7.3.¬†algatab keskkonnakaitse, koolituse ja heategevus√ľritusi, korraldab vastavate projektide koostamist ja realiseerimist;
7.4.¬†kaasab oma √ľritustesse nii riigi kui kohaliku omavalitsuse organeid, teadlasi, arste ja toitumisasjatundjaid, ajakirjandust, raadiot ja televisiooni;
7.5.¬†osaleb rukki kasvatamist, tootmist ja selle toodangut puudutavate seaduste ja teiste √Ķigusaktide eeln√Ķude ettevalmistamises ning aruteludes;
7.6. esindab oma liikmeskonda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

 

8.¬†Seltsil on √Ķigus:
8.1.¬†oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi √Ķigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks kohtus, tal on oma vara ja iseseisev bilanss;
8.2.¬†astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning v√§lisriikide juriidiliste ja f√ľ√ľsiliste isikutega, arendada nendega koost√∂√∂sidemeid, olla rahvusvahelise organisatsiooni liige;
8.3.¬†asutada √§ri√ľhinguid;
8.4.¬†omandada, v√Ķ√Ķrandada ja rentida vara p√Ķhikirjaliseks tegevuseks;
8.5.¬†omandada p√Ķhikirjaliseks tegevuseks kinnisvara ja maad;
8.6. moodustada fonde ja sihtkapitale.

 

 

SELTSI LIIKMESKOND

 

9.¬†Seltsi liikmeks v√Ķib olla v√§hemalt 18-aastane f√ľ√ľsiline isik ja juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi p√Ķhikirja.


10. Seltsil on tegevliikmed ja auliikmed, kes tegutsevad Seltsi eesmärkide elluviimisel.

 

11.¬†Seltsi liikmeks vastuv√Ķtmise otsustab kirjaliku avalduse alusel juhatus oma koosolekul. Seltsi liikmeks astuja loetakse Seltsi liikmeks koos sellest tulenevate √Ķiguste ja kohustuste tekkimisega Seltsi juhatuse sellekohase otsuse tegemise p√§evast.

 

12. Seltsi liikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra määrab kindlaks Seltsi volikogu.

 

13.¬†Seltsi liikmeskonnast v√§ljaarvamine toimub Seltsi volikogu otsuse alusel. Seltsi liikme surma korral tema liikmelisus l√Ķpeb. Seltsi liikmeskonnast lahkumiseks esitab kirjaliku avalduse selle liige juhatusele, kes otsustab selle rahuldamise.

 

14.¬†Seltsi liikmel on √Ķigus:
14.1. osaleda Seltsi tegevuses;
14.2.¬†osaleda Seltsi √ľldkoosolekutel ning kandideerida ise ja esitada liikmete hulgast kandidaate Seltsi juhtorganitesse;
14.3.¬†v√Ķtta osa Seltsi tegutsemist puudutavate k√ľsimuste arutamisel;
14.4.¬†teha ettepanekuid k√Ķigis Seltsi tegevust puudutavates k√ľsimustes;
14.5.¬†v√Ķtta osa Seltsi poolt korraldatavatest √ľritustest;
14.6. saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta.

 

15. Seltsi liige on kohustatud:
15.1.¬†kinni pidama Seltsi p√Ķhikirjast ning t√§itma Seltsi √ľldkogu, volikogu ja juhatuse otsuseid;
15.2. suhtuma heaperemehelikult Seltsi varasse;
15.3.¬†kaasa aitama Seltsi √ľrituste korraldamisele;
15.4. hoidma ja kaitsma Seltsi mainet;
15.5. tasuma liikmemaksu vastavalt Seltsi volikogu poolt kehtestatud suurusele ja tähtaegadele.

 

16. Seltsi president, asepresidendid, volikogu liikmed, juhatus ja revisjoniorgan valitakse Seltsi liikmete hulgast.

 

17. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

 

 

SELTSI JUHTIMINE

 

18.¬†Seltsi k√Ķrgeimaks juhtorganiks on Seltsi liikmete √ľldkoguks nimetav √ľldkoosolek (edaspidi ‚Äě√ľldkogu"), mille ainup√§devuses on:
18.1. Seltsi tegevusprogrammi, aastaaruande ja revidendi aruande kinnitamine;
18.2.¬†p√Ķhikirjas muudatuste tegemine;
18.3. Seltsi volikogu, juhatuse ja revisjoniorgani valimine kolmeks aastaks;
18.4. Seltsi presidendi - volikogu esimehe ja asepresidentide - volikogu aseesimeeste valimine kolmeks aastaks;
18.5. Seltsi varade kasutamise otsustamine;
18.6.¬†Seltsi volikogu, presidendi, asepresidentide, juhatuse, revisjoniorgani ja liikmete poolt esitatud k√ľsimuste lahendamine;
18.7. Seltsi auliikmete statuudi kinnitamine ja selle alusel auliikmete nimetamine;
18.8.¬†Seltsi tegevuse l√Ķpetamise otsustamine.

 

19.¬†Seltsi √ľldkogu kutsutakse kokku volikogu ja juhatuse poolt v√§hemalt √ľks kord aastas, erakorraline Seltsi √ľldkogu kutsutakse kokku volikogu, juhatuse, presidendi, asepresidentide, revisjoniorgani v√Ķi v√§hemalt 1/10 Seltsi liikmete n√Ķudmisel. Seltsi √ľldkogu on otsustusv√Ķimeline, kui sellest v√Ķtab osa v√§hemalt pool liikmetest. Kui √ľldkogul ei osale k√§esolevas punktis nimetatud arv liikmeid, on √ľldkogu juhatajal √Ķigus samal toimumise p√§eval viia l√§bi uus √ľldkogu juhul, kui sellisest v√Ķimalusest on √ľldkogu kokkukutsumise teates liikmeid eelnevalt informeeritud. √úldkogu teistkordsel l√§biviimisel on sama p√§evakord ja √ľldkogu otsustusv√Ķimeline olenemata osalevate liikmete arvust. Otsused v√Ķetakse vastu lihth√§√§lteenamusega, v√§lja arvatud Seltsi p√Ķhikirja muutmine, milleks on vajalik v√§hemalt 2/3 osalejate h√§√§lteenamus ning Seltsi likvideerimine, milleks on vajalik ¬ĺ osalejate h√§√§lteenamus. Igal liikmel on √ľks h√§√§l.

 

20.¬†Seltsi √ľldkogu protokollitakse. Protokoll peab sisaldama Seltsi √ľldkogu otsuseid ning protokolli √§rakirjad on k√§ttesaadavad k√Ķigile Seltsi liikmetele. Protokollile kirjutavad alla √ľldkogu juhataja (president v√Ķi asepresident) ja protokollija.

 

21.¬†Seltsi √ľldkogu vahelisel ajal juhivad Seltsi tegevust volikogu ja juhatus.

 

22.¬†Seltsil on 13- kuni 23-liikmeline volikogu, mille koosseisu kuuluvad h√§√§le√Ķigusega juhatuse liikmed, t√∂√∂d juhib Seltsi president (asepresident).

 

23.¬†Volikogu koosolekud toimuvad vajaduse j√§rgi, kuid v√§hemalt kaks (2) korda aastas. Volikogu on p√§dev vastu v√Ķtma otsuseid, kui koosolekust v√Ķtab osa √ľle poole liikmetest. Volikogu otsuseid v√Ķetakse vastu poolth√§√§lte enamusega.

 

24. Volikogu:
24.1.¬†juhib Seltsi tegevust √ľldkogu vahelisel ajal;
24.2.¬†korraldab √ľldkogu otsuste elluviimist ja v√Ķtab vastu Aukoodeksi;
24.3. kinnitab eelarve;
24.4. kehtestab liikmemaksu suurused ning soodustused;
24.5. määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja kehtestab juhatuse pädevuse ja töötasustamise alused;
24.6. kinnitab koosseisuliste töötajate arvu ja palgafondi;
24.7.¬†vaatab l√§bi Seltsi aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks √ľldkogule;
24.8.¬†m√§√§rab √ľldkogu aja ja koha ning teeb ettepanekuid √ľldkogu p√§evakorra kohta;
24.9.¬†otsustab liikmete v√§ljaarvamise k√ľsimused.

 

25. Seltsi juhatus on 2- kuni 5-liikmeline Seltsi esindav ja tema tegevust korraldav organ. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhataja asetäitja.

 

26. Seltsi juhatus:
26.1.¬†korraldab Seltsi igap√§evast t√∂√∂d vastavalt volikogu ja √ľldkogu otsusele;
26.2.¬†v√Ķtab vastu otsuseid p√Ķhikirja p. 24.5. m√§√§ratud p√§devuses;
26.3. koostab Seltsi aastaaruande ja esitab selle läbivaatamiseks volikogule;
26.4.¬†v√Ķtab t√∂√∂le ja vabastab t√∂√∂lt Seltsi t√∂√∂tajaid;
26.5. esindab Seltsi suhetes teiste isikute ja organisatsioonidega,
26.6.¬†tegutseb Seltsi nimel ilma volituseta, kasutab Seltsi vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Seltsi volikogu poolt kinnitatud aastaeelarvele ja volikogu otsustele, kirjutab alla volikirjadele ja teostab teisi Seltsi eesm√§rkide saavutamiseks vajalikke toiminguid koosk√Ķlas kehtivate seaduste ja √Ķigusaktidega. Juhatusel on Seltsi dokumentidele allakirjutamise √Ķigus.

 

 

MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED JA SELTSI VARA

 

27. Seltsi vara tekib:
27.1. liikmemaksudest;
27.2.¬†Seltsi p√Ķhikirjaliste eesm√§rkide t√§itmisel tekkivatest laekumistest;
27.3. annetustest;
27.4. sihtotstarbelistest eraldistest.

 

28.¬†Varasid kasutatakse Seltsi p√Ķhikirjaliste eesm√§rkide elluviimiseks.

 

29. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

30.¬†Seltsi majandustegevuse kontrolliks valitakse Seltsi √ľldkogu poolt 3-liikmeline revisjoniorgan, kes viib v√§hemalt √ľks kord aastas l√§bi revisjoni ja on aruandekohustuslik Seltsi √ľldkogu ees. Tal on √Ķigus kontrollida Seltsi asjaajamist ja raamatupidamist.¬†

 

31.¬†Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja l√Ķpeb 31 detsembril. Majandusaasta kokkuv√Ķtte ja aasta-aruande kinnitab Seltsi √ľldkogu ja sellele kirjutavad alla k√Ķik volikogu liikmed.

 

32. Seltsi raamatupidamine toimub vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

 

SELTSI TEGEVUSE L√ēPETAMINE JA REORGANISEERIMINE

 

33.¬†Selts on asutatud m√§√§ramata t√§htajaks. Selts l√Ķpetab tegevuse:
33.1.¬†√ľldkogu otsuse alusel, kui selle poolt on v√§hemalt ¬ĺ √ľldkoosolekul viibinud Seltsi liikmetest;
33.2. muudel seadusega sätestatud alustel.

 

34.¬†Seltsi tegevuse l√Ķpetamise otsuse vastuv√Ķtmisel valitakse seltsi √ľldkogu poolt likvideerimiskomisjon. Likvideerimiskomisjoni valimisel m√§√§ratakse komisjoni t√∂√∂korraldus ja volituste t√§htaeg.

 

35. Likvideerimiskomisjon:
35.1.¬†l√Ķpetab Seltsi tegevuse;

35.2.¬†avaldab Seltsi l√Ķpetamise teate ajalehtedes;
35.3. vastavalt MTÜ seaduse ¤ 50 jaotab Seltsi vara;
35.4.¬†kutsub v√§lja v√Ķlausaldajad ja rahuldab nende varalised n√Ķuded;
35.5.¬†jagab n√Ķuete rahuldamisest √ľlej√§√§nud vara Seltsi √ľldkogu poolt m√§√§ratud √Ķigustatud isikute vahel. Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse l√Ķppaktiga ja likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava Seltsi vahenditest.

 

36.¬†Seltsi tegevuse l√Ķpetamisel kohtuotsusega m√§√§rab likvideerijad kohus.

 

37.¬†Seltsi √ľldkogu¬† kinnitab likvideerimiskomisjoni l√Ķppakti.

 

38.¬†Likvideerijad esitavad avalduse Seltsi kustutamiseks mittetulundus√ľhingute registris.

 

39.¬†Seltsi √ľhinemine ja jagunemine toimub seadusega s√§testatud korras.

 

 

L√ēPPS√ĄTTED

 

40.¬†Seltsi p√Ķhikiri kuulub registreerimisele mittetulundus√ľhingute seadusega kehtestatud korras.

P√Ķhikiri on kinnitatud asutajate poolt 24. m√§rtsil 2000.a. ja on asutamislepingu lisa.

 

 

ASUTAJATE ALLKIRJAD


Kinnitatud ERS √ľldkogu otsusega 11. 04. 2003.a.